Skuteczna komunikacja jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu projektami

Według białej księgi opublikowanej przez Project Management Institute, projekty prowadzone przez skutecznych komunikatorów osiągają 80 procent swoich pierwotnych celów, podczas gdy projekty prowadzone przez minimalnie efektywnych komunikatorów osiągają tylko 52 procent swoich początkowych celów. Ponadto 96 procent kadry kierowniczej wspomniało, że nieskuteczna komunikacja jest główną przyczyną awarii w miejscu pracy. Podkreśla to, dlaczego menedżerowie projektów muszą być wyjątkowo dobrymi komunikatorami.

Filary skutecznej komunikacji

W ostatnim raporcie Forbesa kierownicy projektów muszą posiadać umiejętności zarówno w zakresie komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. W szczególności powinni być w stanie skutecznie komunikować się za pośrednictwem połączeń telefonicznych, wiadomości błyskawicznych, narzędzi do współpracy przy projektach, takich jak Slack, czat internetowy, poczta e-mail, wideokonferencje, a także osobiście. Jest to ważne z kilku powodów, ponieważ, według dr Johna Lunda, eksperta i badacza komunikacji interpersonalnej, ponad 55 procent interpretacji wiadomości opiera się na mowie ciała i mimice twarzy. Inne aspekty wpływające na komunikację to ton głosu (37 procent) i użyte słowa (8 procent). Jednocześnie kierownik projektu musi zachować właściwą równowagę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, szczególnie w przypadkach, gdy właścicielem projektu jest klient. Kierownicy projektów powinni również unikać komunikacji w locie, chyba że jest to konieczne, ponieważ powoduje to niepewność wśród członków projektu. Co więcej, może to spowodować, że członkowie projektu przestawią się z głównych zadań na funkcje, które mogłyby być obsługiwane bardziej efektywnie przez osoby niebędące projektami.

Plan komunikacji

Aby uniknąć problemów omówionych powyżej, zarządzanie projektem powinno opierać się na wcześniej zaplanowanej strategii komunikacji. Strategia ta powinna obejmować pętlę sprzężenia zwrotnego, a także jasno określać właściwe kanały komunikacji, obowiązki, role i hierarchię. Właściwie ustrukturyzowane ramy komunikacji zapobiegną wąskim gardłom projektu spowodowanym niespójnością komunikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak komunikacja odgrywa kluczową rolę w wynikach zarządzania projektami, zapoznaj się z infografiką stworzoną przez program Online Masters in Project Management Uniwersytetu Brandeis.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here