Różnorodność w miejscu pracy: korzyści i strategie

Różnorodność w miejscu pracy powinna być czymś więcej niż tylko kwestią zgodności z prawem; należy się z tym pogodzić, ponieważ może to znacznie przynieść korzyści organizacjom i zwiększyć wydajność, a jednocześnie jest krokiem w kierunku budowania społeczeństwa, które jest bardziej akceptowalne.

Różnorodność w pracy jest często ograniczona do rasy, ale w rzeczywistości obejmuje różne inne cechy, w tym wiek, płeć, grupę etniczną, osobowość, styl pracy, wykształcenie, orientację seksualną i zmianę płci. W większości firm odpowiedzialność za opracowanie polityk chroniących i promujących różnorodność spoczywa na dziale HR, więc czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego i jak zbudować skuteczną strategię różnorodności.

Korzyści z różnorodności w miejscu pracy

W swojej niekończącej się pogoni za talentem wiele organizacji zapomina o różnorodności w miejscu pracy. Ważne jest jednak, aby różnorodność stała się centralnym punktem procesu rekrutacji, ponieważ jest to zasadniczo pierwszy krok w kierunku stworzenia wielokulturowego środowiska pracy. Na przykład rekrutacja w tej samej szkole generalnie spowoduje, że grupa będzie bardzo jednorodna i nie będzie miała nic nowego do zaoferowania.

Z drugiej strony organizacje, które z powodzeniem budują sprzyjające włączeniu społecznemu i różnorodne środowiska pracy, poważnie podchodzą do różnorodności i starają się podejmować działania i wydawać środki na kultywowanie miejsca pracy złożonego z ludzi z różnych środowisk, aspiracji i stylów pracy.

Niektóre korzyści obejmują:

Zdolność adaptacji

Jedną z największych zmagań menedżerów HR jest pomaganie nowym pracownikom w adaptacji. Zróżnicowane i uczciwe środowisko może jednak zminimalizować tę walkę i ułatwić sprawę. Badania wykazały, że pracownicy, którzy mają przyjaciół w pracy, rzadziej wyjeżdżają, co również pomaga zwiększyć ich wydajność. To samo dotyczy zróżnicowanego środowiska. Powiedzmy na przykład, że zatrudniłeś wyżu demograficznego i są oni jedyni na morzu Tysiąclecia. Dostosowanie będzie dla nich znacznie trudniejsze niż w przypadku większej liczby pracowników z tej konkretnej grupy wiekowej.

Ale nie tylko nowym pracownikom łatwiej jest się przystosować. Zatrudnianie osób z różnych grup społecznych może również pomóc organizacji w lepszym dostosowaniu się do trendów i zmian w branży. Ludzie o różnym pochodzeniu będą różnie reagować na zmiany rynkowe, co może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania pozycji firmy przed konkurencją.

Szerszy zakres usług

Kolejną zaletą zróżnicowanego miejsca pracy jest to, że pozwala niektórym najbardziej różnorodnym firmom oferować szerszy zakres usług. Obejmuje to - ale nie wyłącznie - usługi związane ze zrozumieniem języka i kultury. Posiadanie zespołu, który sam w sobie jest różnorodny, oznacza, że ​​będzie on również bardziej wrażliwy na potencjalne potrzeby klientów. Pamiętaj, że kształtują nas nasze doświadczenia, dlatego posiadanie zespołu złożonego z osób o różnych doświadczeniach pomoże wszystkim lepiej zorientować się w potencjalnych problemach klientów.

Posiadanie na pokładzie ludzi z różnych środowisk może być również korzystne, jeśli firma planuje ekspansję i potrzebuje ludzi, którym można zaufać, aby pomóc w rozwoju.

Kreatywność i innowacja

Firmy potrzebują kreatywnych i innowacyjnych pracowników, aby się rozwijać, dlatego przecież zawsze poszukują utalentowanych osób. Jednak wielu rekruterów nie dostrzega tego, że kreatywność i innowacje są często produktem wspólnego wysiłku. W związku z tym posiadanie grupy osób o różnym pochodzeniu, doświadczeniach, oczekiwaniach, opiniach i preferencjach może być idealne w tworzeniu strategii i praktyk, które mogą pomóc organizacji stać się liderem w branży.

Oczywiście może to być trudne, jeśli chcesz wziąć pod uwagę dopasowanie kulturowe przy zatrudnianiu kogoś nowego, ponieważ nieuchronnie będziesz skłonny do zatrudniania kogoś o takich samych cechach jak istniejący zespół. Ale ważne jest, aby unikać tej pułapki; świetne dopasowanie kulturowe może często oznaczać kogoś, kto ma wszystkie cechy, których brakuje reszcie zespołu.

Zwiększona wydajność

Różnorodność w miejscu pracy jest ważna nie tylko dlatego, że łączy ludzi z różnych środowisk, ale także dlatego, że prowadzi do zwiększenia wydajności. Jak zapewne wiesz, tworzenie środowiska, w którym ludzie czują się mile widziani i bezpieczni, może prowadzić do lepszej wydajności, a różnorodne miejsca pracy właśnie to robią. Sprawiają, że ludzie ze wszystkich środowisk czują się jak w domu, co pomaga popychać ludzi do osiągnięcia swoich celów.

Jak zbudować różnorodne miejsce pracy

Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż specjaliści HR mają do odegrania ważną rolę w budowaniu zróżnicowanego miejsca pracy, prawda jest taka, że ​​aby zbudować skuteczną strategię, musi być również celem kierownictwa. Bardzo ważne jest, aby strategia różnorodności firmy była zgodna z jej celami biznesowymi, ponieważ jest to jedyny sposób na zwiększenie realnej wydajności biznesowej.

Kluczem dla menedżerów HR jest zrozumienie, że nie ma jednego uniwersalnego podejścia do budowania zróżnicowanego miejsca pracy. Co będzie zawierać Twoja strategia i jakie mierniki zastosujesz w celu śledzenia sukcesu, będą w dużej mierze zależeć od konkretnych celów i branży Twojej firmy. Tak więc, jeśli Twoja firma jest międzynarodową organizacją z oddziałami na całym świecie, będziesz musiał mieć inne wskaźniki różnorodności, niż gdybyś działał w branży hotelarskiej.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zbudować skuteczną strategię:

Upewnij się, że strategia jest elastyczna

Ustanowienie polityk mających na celu promowanie uczciwości jest niezbędne, ale nie oznacza to, że nie możesz być elastyczny lub że nie możesz dostosować swojego podejścia do różnych sytuacji. Często jedno podejście może zaszkodzić różnorodności, dlatego upewnij się, że pozostawiasz miejsce w swoich polisach na wyjątki.

Opracuj strategię rekrutacyjną, która zaspokoi potrzeby różnorodności

Oczywistym jest, że aby rozpocząć rozwój zróżnicowanej siły roboczej, musisz dostosować ten cel do swojej strategii rekrutacyjnej. Upewnij się, że wszyscy zaangażowani w proces rozumieją i mają te same cele.

Twórz partnerstwa z lokalnymi organizacjami

Aby skutecznie promować markę pracodawcy i ustanowić organizację jako pracodawcę z wyboru dla osób z różnych środowisk, musisz zapewnić widoczność organizacji. Jednym z najlepszych sposobów na to jest tworzenie partnerstw z lokalnymi organizacjami i oferowanie usług firmy pro bono .

Inwestuj w szkolenie na temat różnorodności

Jeśli nigdy nie istniała oficjalna strategia różnorodności i próbujesz ją teraz wdrożyć, być może czas zastanowić się nad przeszkoleniem personelu w zakresie tego, co oznacza włączenie w pracy i jak można to osiągnąć. Jest to szczególnie ważne, jeśli potrzeba tej strategii została wywołana przez przypadki braku integracji w organizacji. Powiedziawszy to, upewnij się, że rodzaj szkolenia odpowiada potrzebom personelu, w przeciwnym razie możesz stworzyć iluzję, że różnorodność jest zadaniem, które może powstrzymać pracowników przed przyjęciem.

Edukuj menedżerów

Podobnie jak w przypadku większości strategii HR, będziesz musiał polegać na menedżerach, aby wdrażać różnorodne rozwiązania w miejscu pracy, a to może oznaczać tylko jedno: musisz kształcić menedżerów. Wyjaśnij, dlaczego jest to korzystne, powody, dla których firma wdraża tę strategię, jak dostosowuje się do celów biznesowych i co mogą zrobić, aby pomóc. Jeśli masz powody, by sądzić, że istnieją działy, które nie będą skłonne do współpracy, uważnie monitoruj tych menedżerów. Każdy rodzaj rasizmu nie powinien być tolerowany i musisz uświadomić ludziom konsekwencje.

Podczas budowania zespołów weź pod uwagę różnorodność

Ważne jest, aby różnorodność była stała, dlatego upewnij się, że każdy zespół roboczy składa się z osób z różnych środowisk. Pomoże to nie tylko przyczynić się do ich wydajności, ale także pomoże utrzymać standardy różnorodności.

Śledź swoje wysiłki

Jak zapewne wiesz, bez odpowiednich wskaźników strategia HR jest tak dobra, jak jej nie ma, więc upewnij się, że wprowadziłeś skuteczne KPI i że wyznaczysz kogoś do nadzorowania rekrutacji i działań informacyjnych.

Skoncentruj się na retencji

Kluczowym błędem, który popełniają liczne działy HR podczas opracowywania strategii różnorodności, jest to, że koncentrują swoje wysiłki na rekrutacji. Jednak utrzymanie jest tak samo ważne, jak pomaga zapewnić efektywność w budowaniu zróżnicowanego miejsca pracy. Retencja może również pomóc w budowaniu marki pracodawcy firmy, co z kolei może pomóc w rekrutacji.

Uważaj na kulturę organizacyjną

Ważne jest, aby wszyscy czuli się mile widziani w miejscu pracy, a to oznacza, że ​​musisz być zawsze na czele kultury. Jeśli istnieje jakieś zachowanie, które zakłóca pozytywne podejście do różnorodności w miejscu pracy, należy szybko zająć się tym problemem.

Różnorodność w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla wszystkich firm, ale jest jeszcze ważniejsza dla organizacji zainteresowanych sukcesem, ponieważ jest skutecznym sposobem na zwiększenie wydajności oraz zachęcanie do kreatywności i innowacji.

Co uważasz za najtrudniejszy aspekt wdrażania strategii różnorodności w miejscu pracy? Daj mi znać w sekcji komentarzy poniżej.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here